Hangzhou Ausign ترافیک و ایمنی تسهیلات شرکت با مسئولیت محدود
News Detail
صفحه اصلی > اخبار > محتوای

ساخت مواد برای نشانه های رانندگی

(1) علائم راهنمایی و رانندگی باید در راستای "فیلم بازتابنده جاده ای" فعلی (GB / t 18833) مورد استفاده قرار گیرد از فیلم های بازتابنده یا دیگر تولید مواد انعکاسی معکوس استفاده شود.

(2) نشانه های ترافیکی با استفاده از مواد بازتابنده فیلم، بزرگراه ها، بزرگراه های درجه اول باید از فیلم بازتابنده ثانویه استفاده شود، علائم ترافیکی بزرگراه باید استفاده شود 三، فیلم Reflective film، درجه چهار بزرگراه باید 四، فیلم بازتابنده جزئی استفاده شود.

(3) قاب درب، نوع کنسول، مانند علائم راهنمایی و رانندگی معلق، بهتر است از یک صفحه نمایش انعکاسی از ترافیک بالاتر از جاده استفاده کنید.

(4) نور یا دیود نور را می توان برای افزایش اثر تشخیص بصری نشانه های مهم در اطمینان از یکنواختی و شرایط استفاده کرد.