Hangzhou Ausign ترافیک و ایمنی تسهیلات شرکت با مسئولیت محدود
دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای

چرا نشانه های ترافیکی قرمز هستند

نشانه های ترافیکی یک نماد رایج در زندگی ما هستند و یک تضمین قوی برای جریان صاف ترافیک هستند. راه رفتن در خیابان، ما می توانیم بسیاری از علائم ترافیک مختلف را ببینید. رنگ های مختلف علامت های ترافیکی دارای معانی مختلفی هستند و بسیاری از مردم خیلی روشن نیستند.

علائم راهنمایی عمومی در حال حاضر عمدتا قرمز، آبی، سبز، سیاه، سفید، نارنجی یا فلورسنت پرتقال و فلورسنت زرد سبز است.

◆ قرمز نشان دهنده ممنوعیت، توقف و خطر است. مرزها، پس زمینه ها و زاویه هایی که برای علامت ممنوعیت استفاده می شوند، همچنین علامت های Fork و Symbols slash و رنگ پس زمینه علائم راهنمایی خطی هشدار دهنده رایج ترین علائم راهنمایی و رانندگی هستند.

◆ آبی برای نشان دادن دستورالعمل ها، دنبال کردن و نشان دادن رنگ پسزمینه آرم استفاده می شود: اطلاعات ترافیکی که نشان دهنده نام محل، مسیر، مسیر و غیره است، برای رنگ پس زمینه نشانه های راهنمایی عمومی استفاده می شود.

◆ سبز اغلب اطلاعات ترافیکی مانند نام مکان، مسیرها، مسیرها و غیره را نشان می دهد و به عنوان رنگ پس زمینه نشانه های راهنمایی بزرگراه ها و بزرگراه ها استفاده می شود.

◆ سیاه برای شناسایی پس زمینه متن، نمادها گرافیکی و بخشی از لوگو استفاده می شود.

◆ علامت های ترافیک سفید برای نشان دادن پس زمینه، متن و گرافیک و همچنین مرز برخی از نشانه ها استفاده می شود.

◆ نارنجی یا فلورسنت پرتقال علائم هشدار دهنده و راهنمایی برای منطقه عملیات جاده است.

◆ علائم ترافیکی فلورسنت زرد سبز هشدارها را نشان می دهد و برای توجه به عابران پیاده استفاده می شود و به علائم هشدار دهنده کودکان توجه می شود.