Hangzhou Ausign ترافیک و ایمنی تسهیلات شرکت با مسئولیت محدود
دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای

چرا علائم مهم هستند؟

تعداد وسایل نقلیه در ترافیک جاده ها به تدریج افزایش یافته است، نقشعلائم ترافیکیدلیل اصلی وسایل نقلیه شاهد ترافیک به تدریج منعکس شده است ثبت نام در حالی که رانندگی. تنظیمات شعار ورود به طور کلی نسبتا ساده است اما تعداد وسایل نقلیه به تدریج افزایش می دهد. با افزایش عوامل غیرقابل کنترل زیادی نیز پدید آمده است. بسیاری از نقض قوانین ترافیک به طور کامل اجتناب کند. دلیل این است که درایور های جدید بیشتر و بیشتر در حال رانندگی در حال حاضر و آنها به احتمال زیاد به هنگام رانندگی وحشت است. بسیار محتمل است که ترافیک نمی برآورد خواهد شد است. رانندگی علامت، پس از آن بسیاری از مزاحمت برای مردم به ارمغان بیاورد.


◆The راهنمای ورود به عرصه جهت و فاصله از مقصد، ورود و خروج از بزرگراه و محل محل معروف استفاده می شود. رنگ سفید + آبی (سبز) است. هنگامی که رانندگان به جاده های ناآشنا این نوع نشانه بیشتر مفید است. آنها رانندگان تعیین محل و شناسایی جهت کمک می کند.


◆The نشانه نوع ترافیک علامت هشدار دهنده که شد وسیله نقلیه و پیاده به توجه به مکان های خطرناک است. رنگ آن است زرد پایین کادر سیاه + طرح سیاه و شکل یک مثلث متساوی الاضلاع با گوشه بالا به سمت بالا است. رنگ این نوع نشانه بسیار آشکار است و معمولا در مکان های که در آن ترافیک پیچیده تر است و یا در مناطق حومه تنظیم آن است.


◆The نقش نشانه نشانه این است که دستور خودرو و عابر پیاده برای درایو مشخص شده جهت و مکان است. رنگ پس زمینه آبی و الگوی سفید است و به یک دایره و مستطیل و مربع شکل تقسیم می شود. شاخص های بسیار معمول است در جاده ها هستند. آنها می تواند راهنمای راننده در مسیر درست و خط برای جلوگیری از نقض.


◆The بان نشانه ترافیک است که ممنوع و یا وسایل نقلیه را محدود می کند است. به جز نشانه های فردی بیشتر آنها هستند دایره سفید + قرمز + الگوی فشار دادن میله قرمز + الگوهای سیاه و سفید. ممنوعیت ورود به سیستم است که با دوربین های الکترونیکی همراه اغلب. زمانی که درایور چنین نشانه ای، آنها نمی خواهند به ثروت را. آنها تنها نشانه را دنبال کنید.